Deprem Sigortası DASK

DASK Zorunlu Deprem Sigortası Nedir?

587 sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince Tüm Türkiye genelinde 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro vb. amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ve doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler için yaptırılması mecburidir. "Deprem" riskine karşı teminat veren bu sigorta poliçesi beyan ile Umut sigorta Aracılık Hizmetlerinden temin edilebilir.

Doğal Afet Sigortaları, ülkemizde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremiyle gündeme gelen, zorunlu deprem sigortasının genel adıdır.

DASK, kâr amacı gütmeyen, işlerini sigorta tekniğine uygun olarak yöneten bir kurumdur. DASK kurumu 7 kişilik bir heyet tarafından yönetilir ve Hazine Müsteşarlığı’nca denetlemesi yapılmaktadır.

Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler yaptırmak zorundadır. Kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, köy yerleşim alanlarında yapılan binalar, tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar ve 27 Aralık 1999 tarihinden sonra inşa edilmiş olan ancak ilgili mevzuat çerçevesinde inşaat ruhsatı bulunmayan binalar Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışındadır.

Kaçak yapılar için kesinlikle Zorunlu Deprem Sigortası düzenlenemez.

DASK Zorunlu Deprem Sigortası Amaçlarını şöyle sıralayabiliriz.

  • Tüm Konutları depreme karşı, güvence altına almak,
  • Mali hasarların yükünü reasüre ederek, paylaşmak,
  • Devletin, deprem kaynaklı giderlerini azaltmak ve gelecekte oluşabilecek hasarlar için fon oluşturmak.
  • Ülkemizde sağlıklı yapılaşmaya katkı sağlamak.

Sigorta şirketleri, zorunlu deprem sigortası konusunda aracılık yapmaktadırlar.

DASK yani zorunlu deprem sigortası ile şu durumlar teminat kapsamındadır:

  • Deprem
  • Deprem sonrası yangın,
  • Deprem sonucu olan patlama türü hasarlar

Bunlara maruz kalan binalar tamamen veya kısmi hasar alsa da sigorta kapsamında kabul edilir. DASK sigortalı binaların sınırları içinde kabul edilen çatı, merdiven, asansör boşluğu, bahçe duvarı, sahanlık gibi alanları da yine sigorta teminatları dahilinde değerlendirilir.

2012 yılında yürürlüğe giren Afet Sigortaları Kanunu’nun getirdiği yönetmelik gereğince yeni elektrik ve su aboneliği için binanın DASK sigortasına sahip olması zorunluluğu şart koşulmuştur. Zorunlu deprem sigortası DASK ile ilgili bu ve bunun gibi pek çok önemli bilgi ile uygulama hakkında bilgi sahibi olmak isterseniz uzman sigorta danışmanlarımızdan bilgi alabilirsiniz.

Acentam Sigorta

İletişim

Yılmazlar Mah. Piyaleoğlu No:226/A Turgutlu/Manisa

  • dummy0 236 312 00 07

  • dummy0 532 687 11 57

  • dummy info@umutsigorta.com.tr

Telefon
WhatsApp